פדיון קופת הגמל

מזה קופת גמל?

קופת גמל היא הסדר השקעה, המשמש לרוב למטרות חיסכון. בישראל, קופות גמל הן אחד מהסדרי ההשקעה הנפוצים והחשובים ביותר. בין היתר, קרנות פנסיה, ביטוח מנהלים וקרנות השתלמות הן סוגים של קופות גמל. ישנן קופות גמל שאינן מיועדות לחיסכון פנסיוני, אלא עשויות לשמש כחיסכון לטווח קצר. לחוסכים בקופות גמל ניתנות הטבות מס משמעותיות.

save, coins, currency
credit, bank, money

קחו בחשבון!

ככלל, משיכת כספים מקופות גמל לפני המועד שנקבע לכך בדין, מחוייבת במס בשיעור של 35% מהסכום הנמשך. יחד עם זאת, בהתאם לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), החוסך בקופת גמל או בקרן פנסיה ותיקה (שנפתחה לפני 1995) שסכום הכסף בחשבונותיו באותה קופה אינו עולה על סכום של 8,000 ש"ח, יכול למשוך את הכסף מבלי לשלם מס. כמו כן, מי שקיימים מספר חשבונות על שמו, רשאי למזג את הכסף מהחשבון הקטן לחשבון אחר. מי שיבחר להשאיר את הכספים בקופת הגמל, החל משנת 2016 החברה המנהלת של הקופה תהיה רשאית לגבות ממנו דמי ניהול בסכום של 6 ש"ח לחודש (72 ש"ח בשנה), במקום שיעור שנתי מירבי של 1.05% מהחיסכון).

מי זכאי לפטור?

שכיר או עצמאי בעל קופת גמל או קרן פנסיה ותיקה (קרן פנסיה שנפתחה לפני 1995) שמתקיימים לגביהן שני התנאים הבאים:
– מיום 01.01.2014 ואילך לא הופקדו כספים לחשבונו בקופה ולא הועברו לחשבונו או ממנו כספים מקופת גמל אחרת או אל קופת גמל אחרת.
– היתרה הצבורה הכוללת של העמית בכל חשבונותיו באותה קופה אינה עולה על 8,000 ש"ח במועדים אלה: 31 בדצמבר 2015, אם העמית הגיש את הבקשה למשוך את הכספים בתקופה שבין 01.01.2016 ל-31.03.2017. 31 בדצמבר לשנה שקדמה לשנה שבה בעל הקופה ביקש למשוך את הכספים.
אם הגיש את הבקשה ב-1 באפריל ואילך בשנה זו. 31 לדצמבר לשנה שקדמה לשנה שלפני השנה שבה הגיש את הבקשה למשיכת הכספים, אם הגיש את הבקשה עד ליום 31 במרץ בשנה זו.

לשאלות נוספות כתבו לנו!
ונציג שלנו יחזור אליכם בהקדם.

למשרד
או

שלחו לנו הודעה בוואטסאפ

דילוג לתוכן